Дизајниран флаер  (англиски/македоснки) – А5 принт двострано во боја