Изработка на лого

Комплетна изработка на лого

Клиент DNB GREEN INVEST GROUP

DNB GREEN INVEST GORUP  се занимава со трговија со земјодеслки производи.