Социјални Мрежи

Ljupco-Marina Transport

Веб Социјални Мрежи

 Социјални мрежи се заснова на создавање на виртуелни заедници најчесто засновани на определен мрежно место и алатките што ги нуди. Вакви заедници обично започнуваат така што група на основачи ќе ги поканат членовите на нивните кругови на пријатели и соработници да се приклучат. Новите членови го повторуваат процесот, со што го зголемуваат бројот на јазли и врски во мрежата. Мрежните места на ваквите друштвени медиуми обично нудат апликации како автоматско дополнување на адресари, јавни профили (поединечни мрежни места) на корисници, можност за формирање нови врски преку „сервиси за запознавање“.

Дали Сакате Да Го Зајакнете Вашиот Бизнис?

Контактирајте Не!